oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

Panele operatorskie EURAWszystkie przemienniki częstotliwości EURA wyposażone są w wbudowany panel sterowania LED (falowniki E-800 i E-2000) lub panel sterowania LCD (falowniki EP-66 i EM-30). Panele te umożliwiają odczyt parametrów i jednostek procesowych, dają dostęp do wszystkich konfigurowanych funkcji oraz umożliwiają wyświetlenie kodów błędów. Dodatkowo, każdy typ panelu sterowania wyposażony jest we wskaźniki stanu roboczego przetwornicy częstotliwości - 4 lub 6 x LED. Panele operatorskie występują w dwóch stopniach ochrony IP20 (standard dla paneli LED) lub w IP66 (panele LCD dla falowników EP-66 oraz EM-30). 


Panele oparatorskie LED

Wszystkie przemienniki częstotliwości EURA serii E-800 oraz E-2000 wyposażone są w wbudowany panel sterowania LED. Do mocy 22kW panele te są wbudowane na stałe a od mocy 30kW panel można zdemontować i zainstalować go na elewacji szafy sterowniczej, w tym przypadku należy dokupić ramkę instalacyjną.

panel LED 01Panel operatorski LED w falownikach E-800 i E-2000 do mocy 22kW

panel LED 02Panel operatoski LED w falownikach E-800 i E-2000 od mocy 30 kW

Budowa paneli LED

1Wyświetlacz LED 1-wierszowy przedstawia: częstotliwość pracy, mrugającą częstotliwość zadaną, kody funkcyjne lub kody błędu, prędkość obrotowa lub liniowa, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe itp.

2Cztery diody LED wskazujące stan roboczy falownika: RUN - praca przetwornicy częstotliwości, FWD - jest podświetlona podczas pracy silnika w prawo, DGT - falownik w trybie programowania, FRQ - jest podświetlona podczas wyświetlania częstotliwości.  

3Klawiatura 6-cio przyciskowa w skłąd której wchodzą przyciski: FUN, RUN, SET, STOP/RESET oraz strzałki GÓRA/DÓŁ - szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi przemienników częstotliwości.


Panel operatorski LED zewnętrzny typu A6

Do każdego modelu przemiennika częstotliwości E-800 oraz E-2000 można podłączyć zewnętrzny panel operatorski przeznaczony do instalacji na elewacji szafy sterowniczej. Panel ten posiada taką samą funkcjonalność, budowę i wymiary jak panele operatorskie LED zabudowane standardowo w falownikach od mocy 30kW. Podłączenie zewnętrznego panelu odbywa się za pomocą 8-żyłowego przewodu sieciowego z wtyczką RJ45. Standardowo przewód łączący panel zewnętrzny jest długości 1m. Dla przewodów dłuższych należy umieścić pierścienie magnetyczne celem uniknięcia zakłóceń.

klawiatura EURA zewnetrzna  ramka EURA do klawiatury 

Wymiary zewnętrznego panelu LED:

A - 124 mm
B - 74 mm
C - 120 mm
D - 70 mm
H - 26 mm

Wymiary ramki zewnętrznego panelu LED:

E - 170 mm
F - 110 mm
L - 20 mm

Wymiary otowru na elewacji szafy pod ramkę:
N - 102 mm
M - 142 mm


Panele operatorskie LCD

Przemienniki częstotliwości EURA serii EP-66 oraz EM-30 standardowo wyposażone są w 4-wierszowy panel operatorski LCD. Są to panele demontowalne, które można wyciągnąć poza napęd, panele te są w obudowie IP66. Dostępny jest również zewnętrzny panel LCD, który można podłączyć do falowników EURA serii E-2000. Panele LCD są wielojęzyczne - obecnie dostępne są dwa języki: angielski i niemiecki, w opracowaniu są języki: polski, rosyjski, francuski oraz włoski.

panel LCD 01

Panel operatorski LCD w przemiennikach częstotliwości EURA EP-66 i EM-30

panel LCD 02 Zewnętrzny panel operatorski LCD z ramką dla przemienników częstotliwości EURA E-2000

Budowa paneli LCD

1Sześć diód LED wskazujące stan roboczy falownika: POWER - zasilanie, ALM - miga w przypadku wystąpienia błędu, LOC/REM - miga w trakcie transmisji danych, FWD - jest podświetlona podczas pracy silnika w prawo, REV - jest podświetlona podczas pracy silnika w lewo, STOP - gdy silnik nie pracuje.

2Wyświetlacz LCD 4-wierszowy. Obsługuje wiele języków. W pierwszym wierszu wyświetlana jest grupa kodów, drugi wiersz - opis funkcji, trzeci wiersz - wartość funkcji i w czwartym wierszu wyświetlane są wskazówki dla operatora. W trybie pracy, na wyświetlaczu znajdują się żądane parametry tj.: częstotliwość, prędkość obrotowa, prędkość liniowa itd.   

3Klawiatura 9-cio przyciskowa w skład której wchodzą przyciski: FUN, RUN, SET, STOP/RESET, strzałki GÓRA/DÓŁ oraz gwiazdka i strzałki w lewo - szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi przemienników częstotliwości.


Panel operatorski LCD zewnętrzny typu A9

Do każdego modelu przemiennika częstotliwości E-2000 można podłączyć zewnętrzny panel operatorski przeznaczony do instalacji na elewacji szafy sterowniczej. Panel ten posiada taką samą funkcjonalność jak te zainstalowane w falownikach serii EP-66 i EM-30, natomiast wymiary jak zewnętrzne panele operatorskie LED typu A6. Podłączenie zewnętrznego panelu odbywa się za pomocą 8-żyłowego przewodu sieciowego z wtyczką RJ45. Standardowo przewód łączący panel zewnętrzny jest długości 1m. Dla przewodów dłuższych należy umieścić pierścienie magnetyczne celem uniknięcia zakłóceń.

klawiatura EURA zewnetrzna LCD  ramka EURA do klawiatury 

Wymiary zewnętrznego panelu LCD:

A - 124 mm
B - 74 mm
C - 120 mm
D - 70 mm
H - 26 mm

Wymiary ramki zewnętrznego panelu LCD:

E - 170 mm
F - 110 mm
L - 20 mm

Wymiary otowru na elewacji szafy pod ramkę:
N - 102 mm
M - 142 mm