oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

Klauzula informacyjna dla Klientów HF Inverter Polska Spółka Cywilna.

Na podstawie art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr119) – w dalszej części zwane RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo HF Inverter Polska Spółka Cywilna Łukasz Bubiłek, Zbigniew Kilichowski, Jarosław Osiński, Mariusz Snowacki z siedzibą w Toruniu, adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101E, REGON 340489680, NIP PL8792572235, reprezentowana przez wspólników: Łukasza Bubiłka, Zbigniewa Kilichowskiego, Jarosława Osińskiego i Mariusz Snowackiego, zwane dalej Administratorem.
 1. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorem pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do realizacji umów, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
  2. niezbędnym do zawarcia umów w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
  3. niezbędnym do przygotowania ofert, proform i/lub przyjęcia zleceń, zamówień, oraz wysyłki i/lub przyjęcia zamówionego towaru, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
  4. niezbędnym do przyjęcia, rozpatrzenia, zgłoszenia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego, na podstawie art.6 ust.1, lit.b),
  5. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art.6 ust.1, lit.f),
  6. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego (promocja produktów, budowa relacji z klientem) i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (usługi mass mailingu) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art.6 ust.1, lit.f), podejmowanie decyzji, profilowanie, nie jest przez nas realizowane w sposób zautomatyzowany.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych.
  1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w calu niezbędnym do wykonania umów, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 1. Udostępnianie danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i/lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy kurierskie, dostawcom usług IT, biura windykacyjne, kancelarie prawne.
 1. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do przenoszenia danych;
  3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń, zamówień, proform
  2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Toruń, dn. 25 maja 2018r

 

Pobierz w pliku PDF