oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

logo

 

HF Inverter Polska Sp.C. realizuje projekt w ramach:

"Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19."

Nr 1/FWI-C19/2020/180/UPG/90 w ramach  
Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.6: Wsparcie tworzenia i rozszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-2014-2020

Cel projektu

Projekt pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” to projekt grantowy, którego celem jest:

  • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;
  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności poprzez umożliwienie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zmiany profilu działalności, wdrożenia nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości;
  • Obrane kierunki działań mają w efekcie przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu;

Partnerstwo projektu

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

  • Lider Projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Partner Projektu Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w formie grantów będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (ich spadek dochodów był najwyższy). Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 681 868,00 .

W ramach realizacji projektu, Spółka HF Inverter Polska wdroży zmiany w swojej organizacji pracy tj.:

  • pracownicy zatrudnieni na stanowisku doradcy techniczno-handlowego, staną się bardziej mobilni, dzięki wyposażeniu ich w narzędzia do pracy zdalnej (oprogramowanie i sprzęt komputerowy)
  • utworzenie nowego miejsca pracy - doradcy technicznego - w ramach uruchomienia "call center" dla obsługi klientów zdalnie
  • wdrożenie nowych narzędzi do pracy zdalnej dla pozostałych pracowników Spółki.  

Wartość projektu: 70.110,00 zł
Wartość dofinansowania: 54.150,00 zł