oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

EuraDV soft

Oprogramowanie

EURA Drives Electric opracowała oprogramowanie komputerowe służące do konfiguracji i monitorowania przemienników częstotliwości EURA. Oprogramowanie jest dostarczane nieodpłatnie użytkownikom napędów produkcji EURA Drives. Aktualną wersję oprogramowania można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Program działa tylko na systemie operacyjnym Microsoft® Windows® (Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).

czytaj więcej


 

Produkty usb eura 300x200

EURA CopyStick™

Jest to urządzenie 3-funkcyjne przystosowane do pracy z przemiennikami częstotliwości EURA. Możemy je zastosować jako konwerter USB na RS-485 bez ingerencji w format przesyłu danych, jako urządzenie do kopiowania parametrów bezpośrednio pomiędzy falownikami EURA oraz jako narzędzie do archiwizacji parametrów napędu. Jest urządzeniem typu Plug & Play, dzięki czemu jest automatycznie wykrywane przez system operacyjny Windows® po podłączeniu do gniazda USB komputera.

czytaj więcej


 

Panele sterowania

Wszystkie przemienniki częstotliwości EURA E-800 wyposażone są w wbudowany panel sterowania LED. Do mocy 22kW panele te są wbudowane na stałe a od mocy 30kW panel można zdemontować i zainstalować go na elewacji szafy sterowniczej. Do każdego przemiennika częstotliwości EURA można podłączyć zewnętrzny panel LED lub panel z wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD. Panele sterowania falowników EURA Drives umożliwiają odczyt parametrów i jednostek procesowych, dają dostęp do wszystkich konfigurowanych funkcji oraz umożliwiają wyświetlenie kodów błędów.

czytaj więcej


 

Filtry przeciwzakłóceniowe

Źródłem zakłóceń elektromagnetycznych są między innymi falowniki w których duża częstotliwość zmian prądu i duże stromości impulsów prądowych wywoływanych komutacją bardzo szybkich półprzewodnikowych przekształtników mocy powodują zakłócenia emitowane do otoczenia oraz przez sieć energetyczną. Aby znacząco zmniejszyć to zjawisko stosuje się filtry RFI od strony wejściowej przemiennika częstotliwości i dodatkowo filtr sinusoidalny po stronie wyjściowej. W przemiennikach częstotliwości EURA E-800 do mocy 15kW wbudowane są w standardzie od strony wejściowej filtry przeciwzakłóceniowe RFI klasy A (przemysłowe). Od mocy 18,5kW do mocy 90kW istnieje możliwość wyboru falownika z opcją bez wbudowanego filtra RFI lub z wbudowanym filtrem RFI od strony wejściowej przemiennika.

czytaj więcej


 

Dławiki sieciowe

Dławiki sieciowe 1-fazowe jak i 3-fazowe ograniczają szybkość narastania prądu rozruchowego w układzie napędowym oraz wzajemne oddziaływania komutacyjne przekształtników zasilanych z tego samego transformatora. Proces komutacji w układach z dławikami sieciowymi przebiega łagodnie a przepięcia komutacyjne są tłumione. dławiki sieciowe zabezpieczają ponadto sieć zasilającą przed niekorzystnym wpływem przekształtników ograniczając propagację wyższych harmonicznych w sieci. EURA Drives zaleca stosowanie dławików sieciowych w układach napędowych z przetwornicami częstotliwości w celu ochrony sieci, falownika i silnika elektrycznego.

czytaj więcej


 

Dławiki silnikowe

Dławiki silnikowe mają szerokie zastosowanie w przekształtnikowych układach napędowych prądu przemiennego. Dławiki te bardzo dobrze tłumią zakłócenia sieciowe zarówno w paśmie wysokich częstotliwości jak i w dolnym jego zakresie. Zapewniają ciągłość oraz wygładzenie pulsacji prądu silnika, ograniczają prąd zwarciowy w obwodzie obciążenia przekształtnika jak również tłumią przepięcia komutacyjne i kompensują pojemności linii zasilającej. Dodatkowo zmniejszają straty i hałas w silnikach elektrycznych. Producent przemienników częstotliwości EURA Drives zaleca stosowanie dławików silnikowych nie tylko ze względu na ochronę układu napędowego, ale również na zmniejszenie strat a tym samym wpływając na poprawę efektywności energetycznej układu napędowego.

czytaj więcej


 

Moduły i rezystory hamujące

Moduły i rezystory hamujące w przemiennikowych układach napędowych stosuje się w aplikacjach, gdzie występuje bardzo dynamiczna praca. W takich warunkach ważne zapewnienie jest, aby układ napędowy zatrzymał się w możliwie krótkim czasie. W takich sytuacjach prąd hamowania może przekroczyć wartość krytyczną i uszkodzić elementy obwodu DC falownika. Stosuje się wtedy rezystor hamowania, który rozprasza nadmiar energii zamieniając ją w ciepło. Jest on załączany przez tranzystor hamowania (chopper). Przemienniki częstotliwości EURA zasilane jednofazowo nie posiadają standardowo modułu hamującego (tylko jako opcja), natomiast w trójfazowych falownikach EURA do mocy 22kW moduł hamujący jest wbudowany - wystarczy tylko dołożyć odpowiedni rezystor hamujący. Od mocy 30kW do falowników EURA można zainstalować zewnętrzny moduł hamujący, który będzie załączał odpowiedni rezystor.

czytaj więcej