oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

EURA DRIVES

Nowe przemienniki częstotliwości EURA E-600

Przemienniki częstotliwości EURA E-2000

Przemienniki częstotliwości EURA E-2000

EURA EM30

Przemienniki częstotliwości EURA EM-30

Przemienniki częstotliwości EURA EP-66

Przemienniki częstotliwości EURA EP-66

banner WAHF 300X466

banner THF 300x466

banner SHF 300X466

banner SWHF 300x466

Specjalny tryb pracy!

Szanowni Państwo!
W związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania firma HF Inverter Polska będzie funkcjonować w specjalnym trybie.

W trosce o zdrowie Klientów, pracowników firmy i ich rodzin zarząd spółki podjął decyzję jak niżej:

 1. Większość pracowników HF Inverter Polska będzie pracować w trybie zdalnym. Tym samym odwołujemy:
  - wszystkie bezpośrednie spotkania z Klientami zarówno w naszym biurze jak i wyjazdowe
  - zaplanowane szkolenia i seminiaria, zarówno organizowane w siedzibie naszej firmy jak i u naszych Klientów
 2. Montownia przekładni będzie funkcjonowała bez zmian i zgodnie z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz Ministrem Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Wdrożone zalecenia nie mają negatywnego wpływu na jakość i terminowość realizacji zleceń.
 3. Magazyn będzie funkcjonował bez zmian i zgodnie z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz Ministrem Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
  Wdrożone zalecenia nie mają negatywnego wpływu na terminowość realizacji zamówień.
  - wprowadzony został sektor buforowy do przyjmowania i wydawania przesyłek.
 4. Serwis będzie funkcjonował bez zmian i zgodnie z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz Ministrem Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
  Wdrożone zalecenia nie mają negatywnego wpływu na jakość i terminowość realizacji zleceń serwisowych.
  - wyjazdy i prace serwisowe bezpośrednio u Klientów będą realizowane tylko w szczególnych przypadkach i zgodnie z aktualnymi decyzjami władz krajowych.

alert corona

Wierzymy, że zmiana sposobu funkcjonowania naszej firmy nie wpłynie negatywnie na współpracę z naszymi Klientami.
Nasz magazyn realizuje zamówienia i dostawy, montownia przekładni pracuje bez zmian, serwis na bieżąco realizuje zlecenia.
Nasi pracownicy stacjonarni - przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności wraz z poszanowaniem ich praw - pozostają na swoich stanowiskach pracy.

 

Przydatne informacje na temat COVID-19
- World Health Organization (WHO) >>>
- Ministerstwo Zdrowia >>>
- Państwowa Inspekcja Sanitarna >>>

- Polska mapa koronowirusa >>> 

0118 listopada 2019  Serdecznie dziękujemy Państwu za spotkanie z nami na targach Warsaw Industry Week w Nadarzynie.Podczas licznych rozmów z Wami poznaliśmy Wasze oczekiwania wobec naszej firmy i oferty produktowej. Otrzymaliśmy bardzo ważne dla nas sugestie i opinie. Najszybciej jak to możliwe, odpowiemy Państwu na wszystkie pytania i zapytania ofertowe postawione podczas naszych spotkań. Jeszcze raz pragniemy podziękować Wam za poświęcony czas i odwiedzenie naszego stoiska. 

0220 grudnia 2018 roku znak towarowy HF INVERTER został zarejestrowany w SIPO (Chiński Państwowy Urząd Własności Intelektualnej). Od tego dnia znak towarowy HF INVERTER® jest objęty ochroną prawną na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.

0311 maja 2017 roku znak towarowy HF INVERTER został zarejestrowany w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Od tego dnia znak towarowy HF INVERTER® jest objęty ochroną prawną na terytorium całej Unii Europejskiej.

logo

HF Inverter Polska Sp.C. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcza i Konsultingowe
"SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja"
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

szczegóły