oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

Nowe przemienniki częstotliwości EURA E-600

Nowe przemienniki częstotliwości EURA E-600

Przemienniki częstotliwości EURA E-2000

Przemienniki częstotliwości EURA E-2000

Przemienniki częstotliwości EURA EM-30

Przemienniki częstotliwości EURA EM-30

Przemienniki częstotliwości EURA EP-66

Przemienniki częstotliwości EURA EP-66

banner WAHF 300X466

banner THF 300x466

banner SHF 300X466

banner SWHF 300x466

banner SWHF 300x466

banner SWHF 300x466

Jesteśmy firmą odpowiedzialną, poważnie traktujemy zagrożenia związane w pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu ochrony zdrowia naszych pracowników i innych osób, zachowując jednocześnie zdolność do działania. Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi na temat naszej działalności w czasie pandemii SARS-CoV-2.

loading...
Nasza działalność podczas pandemii SARS-CoV-2

logo

HF Inverter Polska Sp.C. realizuje projekt w ramach:

"Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19."

Nr 1/FWI-C19/2020/180/UPG/90 w ramach  
Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.6: Wsparcie tworzenia i rozszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-2014-2020

szczegóły

logo

HF Inverter Polska Sp.C. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Wschodni Klaster Budowlany posiadający statut Krajowego Klastra Kluczowego
"SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej III edycja"
Nr POIR.02.03.03-20-0004/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

szczegóły